صایپا0382 - صکوک مرابحه سایپا038-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا0382
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه سایپا038-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد SA1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6SA010382
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه سایپا038-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 038
کد 4 رقمی شرکت SA01
کد 12 رقمی شرکت IRB6SA010381
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری