دسینا2 - داروسازی‌ سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دسینا2
نماد 30 رقمی داروسازی‌ سینا
کد 5 رقمی نماد DSIN2
کد 12 رقمی نماد IRO1DSIN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ سینا
نام لاتین شرکت Sina Darou Lab.
کد 4 رقمی شرکت DSIN
کد 12 رقمی شرکت IRO1DSIN0000
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی