زعف0210پ19 - زعفران0210نگین تروند قاینات(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ19
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین تروند قاینات(پ)
کد 5 رقمی نماد A0741
کد 12 رقمی نماد IRK1A07402A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین تروند قاینات(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-74
کد 4 رقمی شرکت A074
کد 12 رقمی شرکت IRK1A07402A0
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی