طشنا1104 - اختیارف شپنا-6000-1401/11/19

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طشنا1104
نماد 30 رقمی اختیارف شپنا-6000-1401/11/19
کد 5 رقمی نماد 7N351
کد 12 رقمی نماد IROFPNES7351
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف شپنا-6000-1401/11/19
نام لاتین شرکت PNES-O-14011119
کد 4 رقمی شرکت PNES
کد 12 رقمی شرکت IROFPNES7351
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی