انتخاب2 - گروه انتخاب الکترونیک آرمان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی انتخاب2
نماد 30 رقمی گروه انتخاب الکترونیک آرمان
کد 5 رقمی نماد EELZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3EELZ0002
نام شرکت صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
نام لاتین شرکت Entekhab Elect.
کد 4 رقمی شرکت EELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3EELZ0004
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی