فخاس2 - فولاد خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فخاس2
نماد 30 رقمی فولاد خراسان
کد 5 رقمی نماد FKAS2
کد 12 رقمی نماد IRO1FKAS0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد خراسان
نام لاتین شرکت Khorasan Steel Co.
کد 4 رقمی شرکت FKAS
کد 12 رقمی شرکت IRO1FKAS0009
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه