برکت2 - گروه دارویی برکت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی برکت2
نماد 30 رقمی گروه دارویی برکت
کد 5 رقمی نماد BRKT2
کد 12 رقمی نماد IRO1BRKT0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه دارویی برکت
نام لاتین شرکت G.Barekat Pharm
کد 4 رقمی شرکت BRKT
کد 12 رقمی شرکت IRO1BRKT0003
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی