اپرداز4 - آتیه داده پرداز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اپرداز4
نماد 30 رقمی آتیه داده پرداز
کد 5 رقمی نماد APDZ4
کد 12 رقمی نماد IRO3APDZ0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت آتیه داده پرداز
نام لاتین شرکت Atieh Dade Pardaz
کد 4 رقمی شرکت APDZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3APDZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده