سپر2 - صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپر2
نماد 30 رقمی صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
کد 5 رقمی نماد SEPR2
کد 12 رقمی نماد IRT1SEPR0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
نام لاتین شرکت Separ Sarmayeh ETF
کد 4 رقمی شرکت SEPR
کد 12 رقمی شرکت IRT1SEPR0005
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت