حآساح - ح.آسیا سیر ارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حآساح
نماد 30 رقمی ح.آسیا سیر ارس
کد 5 رقمی نماد ASAX1
کد 12 رقمی نماد IRR3ASAZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.آسیا سیر ارس
نام لاتین شرکت Asia Seir Aras-R
کد 4 رقمی شرکت ASAZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3ASAZ0107
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن