گام020213 - گواهی اعتبار مولد رفاه0202

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020213
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد رفاه0202
کد 5 رقمی نماد W0041
کد 12 رقمی نماد IRB3W0040221
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد رفاه0202
نام لاتین شرکت PCC Refah20230521
کد 4 رقمی شرکت W004
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0040223
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد