خاتم2 - صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خاتم2
نماد 30 رقمی صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
کد 5 رقمی نماد KATM2
کد 12 رقمی نماد IRT1KATM0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
نام لاتین شرکت Khaatam ETF
کد 4 رقمی شرکت KATM
کد 12 رقمی شرکت IRT1KATM0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت