شبندر2 - پالایش نفت بندرعباس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شبندر2
نماد 30 رقمی پالایش نفت بندرعباس
کد 5 رقمی نماد PNBA2
کد 12 رقمی نماد IRO1PNBA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پالایش نفت بندرعباس
نام لاتین شرکت B.A Oil Refinie
کد 4 رقمی شرکت PNBA
کد 12 رقمی شرکت IRO1PNBA0003
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده