زعف0210پ22 - زعفران0210نگین گلیران(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ22
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین گلیران(پ)
کد 5 رقمی نماد A0791
کد 12 رقمی نماد IRK1A07902A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین گلیران(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-79
کد 4 رقمی شرکت A079
کد 12 رقمی شرکت IRK1A07902A9
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی