گلدیراح - ح . صنایع گلدیران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گلدیراح
نماد 30 رقمی ح . صنایع گلدیران
کد 5 رقمی نماد GOIX1
کد 12 رقمی نماد IRR3GOIZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . صنایع گلدیران
نام لاتین شرکت GoldIran-R
کد 4 رقمی شرکت GOIZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3GOIZ0107
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی