ومعادن2 - توسعه‌معادن‌وفلزات‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ومعادن2
نماد 30 رقمی توسعه‌معادن‌وفلزات‌
کد 5 رقمی نماد MADN2
کد 12 رقمی نماد IRO1MADN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌
نام لاتین شرکت S*Metals & Min.
کد 4 رقمی شرکت MADN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MADN0004
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی