گام020715 - گواهی اعتبار مولد سپه0207

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020715
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد سپه0207
کد 5 رقمی نماد W0171
کد 12 رقمی نماد IRB3W0170271
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد سپه0207
نام لاتین شرکت PCC Sepah20231022
کد 4 رقمی شرکت W017
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0170277
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد