حسینا2 - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حسینا2
نماد 30 رقمی توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
کد 5 رقمی نماد SMBZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3SMBZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
نام لاتین شرکت Sina Marine srv
کد 4 رقمی شرکت SMBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SMBZ0000
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه خدمات حمل و نقل دریایی