صغدیر5042 - صکوک مرابحه غدیر504-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صغدیر5042
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه غدیر504-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AD0Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6AD000542
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه غدیر504-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Ghadir 504
کد 4 رقمی شرکت AD00
کد 12 رقمی شرکت IRB6AD000546
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه