اگ020659 - گام بانک سینا0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020659
نماد 30 رقمی گام بانک سینا0206
کد 5 رقمی نماد AE161
کد 12 رقمی نماد IRB7AE160261
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک سینا0206
نام لاتین شرکت AG BankSina0206
کد 4 رقمی شرکت AE16
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE160264
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد