وبانک2 - سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبانک2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
کد 5 رقمی نماد BANK2
کد 12 رقمی نماد IRO1BANK0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
نام لاتین شرکت Bank Melli Inv.
کد 4 رقمی شرکت BANK
کد 12 رقمی شرکت IRO1BANK0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای