اراد114 - مرابحه عام دولت114-ش.خ021229

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد114
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت114-ش.خ021229
کد 5 رقمی نماد O15Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO1502C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت114-ش.خ021229
نام لاتین شرکت SOV.GMR114SP240319
کد 4 رقمی شرکت SO15
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO1502C8
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت