قنیشاح - ح . قند نیشابور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قنیشاح
نماد 30 رقمی ح . قند نیشابور
کد 5 رقمی نماد GNBX1
کد 12 رقمی نماد IRR1GNBO0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . قند نیشابور
نام لاتین شرکت Neyshabour S.-R
کد 4 رقمی شرکت GNBO
کد 12 رقمی شرکت IRR1GNBO0100
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر