کمند4 - صندوق س. با درآمد ثابت کمند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کمند4
نماد 30 رقمی صندوق س. با درآمد ثابت کمند
کد 5 رقمی نماد KMND4
کد 12 رقمی نماد IRT1KMND0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. با درآمد ثابت کمند
نام لاتین شرکت Kamand ETF
کد 4 رقمی شرکت KMND
کد 12 رقمی شرکت IRT1KMND0001
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت