فخاسح - ح . فولاد خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فخاسح
نماد 30 رقمی ح . فولاد خراسان
کد 5 رقمی نماد FKAX1
کد 12 رقمی نماد IRR1FKAS0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . فولاد خراسان
نام لاتین شرکت Khorasan Steel-R
کد 4 رقمی شرکت FKAS
کد 12 رقمی شرکت IRR1FKAS0101
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه