تسه0011 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن 1400

آخرین تغییرات

1402/11/15 14:48:00
آخرین قیمت 1450000.0000 2.11
اولین قیمت 1355101.0000 -4.57
بیشترین قیمت 1477617.0000 4.06
کمترین قیمت 1355101.0000 -4.57
قیمت پایانی 1394560.0000 -1.79
قیمت پایانی روز قبل 1420000.0000
حداکثر قیمت مجاز 1477617.0000 4.06
حداقل قیمت مجاز 1336893.0000 -5.85
تعداد معاملات 19
حجم معاملات 198
ارزش معاملات 276122916.0000
میانگین حجم ماه 8020

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 7775 0
حجم فروش 7746 29
تعداد خرید 30 0
تعداد فروش 296 2

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0011
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن بهمن 1400
کد 5 رقمی نماد MZ381
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ00B1
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن بهمن 1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0011
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ00B4
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن