طسلا7006 - اختیارف سلام-12000-1402/07/19

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طسلا7006
نماد 30 رقمی اختیارف سلام-12000-1402/07/19
کد 5 رقمی نماد 5D281
کد 12 رقمی نماد IROFFASA5281
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف سلام-12000-1402/07/19
نام لاتین شرکت FASA-O-14020719
کد 4 رقمی شرکت FASA
کد 12 رقمی شرکت IROFFASA5281
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام