حفاری2 - حفاری شمال

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حفاری2
نماد 30 رقمی حفاری شمال
کد 5 رقمی نماد HSHM2
کد 12 رقمی نماد IRO1HSHM0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت حفاری شمال
نام لاتین شرکت S*North Drilling
کد 4 رقمی شرکت HSHM
کد 12 رقمی شرکت IRO1HSHM0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
زیرگروه خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف