صفولا522 - صکوک اجاره فولاد52-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صفولا522
نماد 30 رقمی صکوک اجاره فولاد52-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE472
کد 12 رقمی نماد IRB6AE4705C2
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره فولاد52-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sokuk E Folad 52
کد 4 رقمی شرکت AE47
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE4705C8
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه