وفتخارح - ح . سرمایه گذاری افتخار سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وفتخارح
نماد 30 رقمی ح . سرمایه گذاری افتخار سهام
کد 5 رقمی نماد EFSX1
کد 12 رقمی نماد IRR7EFSP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سرمایه گذاری افتخار سهام
نام لاتین شرکت EftekharSahamINV-R
کد 4 رقمی شرکت EFSP
کد 12 رقمی شرکت IRR7EFSP0106
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی