اخزا9142 - اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9142
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م14بودجه99-021025
کد 5 رقمی نماد TB892
کد 12 رقمی نماد IRB3TB8902A2
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م14بودجه99-021025
نام لاتین شرکت TreasuryBill240115
کد 4 رقمی شرکت TB89
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB8902A4
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی