سی تیپ2ن12 - گواهی سیمان تیپ2خزر(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن12
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2خزر(ن)
کد 5 رقمی نماد N0121
کد 12 رقمی نماد IRK2N0120001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2خزر(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip2 Khazar
کد 4 رقمی شرکت N012
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0120009
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ