پتروآگاه2 - صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پتروآگاه2
نماد 30 رقمی صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
کد 5 رقمی نماد AGAH2
کد 12 رقمی نماد IRT1AGAH0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
نام لاتین شرکت AGAH ETF
کد 4 رقمی شرکت AGAH
کد 12 رقمی شرکت IRT1AGAH0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام