کگل2 - معدنی و صنعتی گل گهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کگل2
نماد 30 رقمی معدنی و صنعتی گل گهر
کد 5 رقمی نماد GOLG2
کد 12 رقمی نماد IRO1GOLG0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
نام لاتین شرکت Gol-E-Gohar.
کد 4 رقمی شرکت GOLG
کد 12 رقمی شرکت IRO1GOLG0005
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن