ضستر1111 - اختیارخ خگستر-4500-1401/11/26

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضستر1111
نماد 30 رقمی اختیارخ خگستر-4500-1401/11/26
کد 5 رقمی نماد 0B341
کد 12 رقمی نماد IRO9GOST0341
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خگستر-4500-1401/11/26
نام لاتین شرکت GOST-O-14011126
کد 4 رقمی شرکت GOST
کد 12 رقمی شرکت IRO9GOST0344
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری