حبندرح - ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حبندرح
نماد 30 رقمی ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر
کد 5 رقمی نماد BNDX1
کد 12 رقمی نماد IRR7BNDP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر
نام لاتین شرکت Darya bandar Co-R
کد 4 رقمی شرکت BNDP
کد 12 رقمی شرکت IRR7BNDP0106
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه خدمات حمل و نقل دریایی