ضپلا1200 - اختیارخ پالایش-46000-01/12/16

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضپلا1200
نماد 30 رقمی اختیارخ پالایش-46000-01/12/16
کد 5 رقمی نماد 4S221
کد 12 رقمی نماد IRO9PLSH4221
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ پالایش-46000-01/12/16
نام لاتین شرکت PLSH-O-14011216
کد 4 رقمی شرکت PLSH
کد 12 رقمی شرکت IRO9PLSH4227
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام