شتران4 - پالایش نفت تهران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شتران4
نماد 30 رقمی پالایش نفت تهران
کد 5 رقمی نماد PTEH4
کد 12 رقمی نماد IRO1PTEH0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت پالایش نفت تهران
نام لاتین شرکت Palayesh Tehran
کد 4 رقمی شرکت PTEH
کد 12 رقمی شرکت IRO1PTEH0007
بازار بازار معاملات عمده بورس
کد تابلو 5
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی