فایرا2 - آلومینیوم‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فایرا2
نماد 30 رقمی آلومینیوم‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد ALIR2
کد 12 رقمی نماد IRO1ALIR0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت آلومینیوم‌ایران‌
نام لاتین شرکت S*Iran Aluminium
کد 4 رقمی شرکت ALIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1ALIR0006
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن