نخو0202پ01 - نخود متوسط0202شیری(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نخو0202پ01
نماد 30 رقمی نخود متوسط0202شیری(پ)
کد 5 رقمی نماد D0041
کد 12 رقمی نماد IRK1D0040221
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت نخود متوسط0202شیری(پ)
نام لاتین شرکت Nokhod Shiri 0202
کد 4 رقمی شرکت D004
کد 12 رقمی شرکت IRK1D0040226
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی