وبیمهح - ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبیمهح
نماد 30 رقمی ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
کد 5 رقمی نماد BIMX1
کد 12 رقمی نماد IRR1BIME0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
نام لاتین شرکت Insurance Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت BIME
کد 12 رقمی شرکت IRR1BIME0101
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی