ورنا2 - سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ورنا2
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد RENA2
کد 12 رقمی نماد IRO1RENA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Rena Investment
کد 4 رقمی شرکت RENA
کد 12 رقمی شرکت IRO1RENA0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری