صترا5092 - صکوک مرابحه بترانس509-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صترا5092
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه بترانس509-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE232
کد 12 رقمی نماد IRB6AE230592
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه بترانس509-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk M Bterans509
کد 4 رقمی شرکت AE23
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE230597
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی