سرود2 - سیمان‌شاهرود

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سرود2
نماد 30 رقمی سیمان‌شاهرود
کد 5 رقمی نماد SROD2
کد 12 رقمی نماد IRO1SROD0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌شاهرود
نام لاتین شرکت Shahroud Cement
کد 4 رقمی شرکت SROD
کد 12 رقمی شرکت IRO1SROD0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ