فکمند4 - گسترش قطعه سازی کمند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فکمند4
نماد 30 رقمی گسترش قطعه سازی کمند
کد 5 رقمی نماد KPMP4
کد 12 رقمی نماد IRO7KPMP0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش قطعه سازی کمند
نام لاتین شرکت Kamand Parts Mfg.
کد 4 رقمی شرکت KPMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KPMP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده