اخزا012 - اسناد خزانه-م12بودجه00-030425

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا012
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م12بودجه00-030425
کد 5 رقمی نماد TR071
کد 12 رقمی نماد IRB3TR070341
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م12بودجه00-030425
نام لاتین شرکت TreasuryBill240715
کد 4 رقمی شرکت TR07
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR070347
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی