شخارک2 - پتروشیمی‌ خارک‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شخارک2
نماد 30 رقمی پتروشیمی‌ خارک‌
کد 5 رقمی نماد PKHA2
کد 12 رقمی نماد IRO1PKHA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی‌ خارک‌
نام لاتین شرکت Khark Petr.
کد 4 رقمی شرکت PKHA
کد 12 رقمی شرکت IRO1PKHA0000
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود