ضسپا1006 - اختیارخ خساپا-3500-1402/10/20

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضسپا1006
نماد 30 رقمی اختیارخ خساپا-3500-1402/10/20
کد 5 رقمی نماد 6S521
کد 12 رقمی نماد IRO9SIPA6521
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خساپا-3500-1402/10/20
نام لاتین شرکت SIPA-O-14021020
کد 4 رقمی شرکت SIPA
کد 12 رقمی شرکت IRO9SIPA6521
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری