فولاد2 - فولاد مبارکه اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فولاد2
نماد 30 رقمی فولاد مبارکه اصفهان
کد 5 رقمی نماد FOLD2
کد 12 رقمی نماد IRO1FOLD0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
نام لاتین شرکت S*Mobarakeh Steel
کد 4 رقمی شرکت FOLD
کد 12 رقمی شرکت IRO1FOLD0009
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه