طحافرین1207 - اختیارف حافرین-4500-14011214

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طحافرین1207
نماد 30 رقمی اختیارف حافرین-4500-14011214
کد 5 رقمی نماد 108C1
کد 12 رقمی نماد IROBRPAZ1081
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف حافرین-4500-14011214
نام لاتین شرکت RPAZ-O-14011214
کد 4 رقمی شرکت RPAZ
کد 12 رقمی شرکت IROBRPAZ1086
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن